خانم فروغ رضازاده

فروغ رضازاده گروه حقوق/دانشگاه مفید

خانم فروغ رضازاده

گروه حقوق/دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فروغ رضازاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی