آقای دکتر حسین علیا

دکتر حسین علیا پژوهشکده مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر حسین علیا

Dr. Hosein Olia

پژوهشکده مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین علیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش پیشرانه های دریایی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران - دانشگاه صنعتی شریف اسفند 1397