آقای پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی

پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی

Prof. Majidreza Ayatolahi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران بهمن 1396