آقای دکتر سید محمد بطحائی

دکتر سید محمد بطحائی انجمن روانشناسی تربیتی ایران

آقای دکتر سید محمد بطحائی

Dr. Seyedmohammad Bathaii

انجمن روانشناسی تربیتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد بطحائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران، تهران بهمن 1397