آقای حسین ذکاوتی زاده

حسین ذکاوتی زاده

آقای حسین ذکاوتی زاده

Hosein Zekavatizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین ذکاوتی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه تاریخ و فرهنگ
مدیر اجراییدوفصلنامه علوم قرآن و حدیث
مدیر اجراییدوفصلنامه فلسفه و کلام

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین ذکاوتی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش خانواده و تربیت جنسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد اردیبهشت 1394