آقای دکتر امین رستم زاده

دکتر امین رستم زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی

آقای دکتر امین رستم زاده

Dr. Amin Rostamzadeh

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین رستم زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی تببین حقوق شهروندی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی، ارومیه اسفند 1397