آقای دکتر علاء الدین بهروش

دکتر علاء الدین بهروش استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

آقای دکتر علاء الدین بهروش

Dr. Alaedin Behravesh

استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علاء الدین بهروش در مجلات و ژورنالها