آقای دکتر مسعود حاجی علی لو

دکتر مسعود حاجی علی لو استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

آقای دکتر مسعود حاجی علی لو

Dr. Masoud Haji Aliloo

استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود حاجی علی لو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال