آقای مهندس منصور یوسفی نیا

مهندس منصور یوسفی نیا معاونت آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

آقای مهندس منصور یوسفی نیا

Mansour Yosefi nia

معاونت آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس منصور یوسفی نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
نائب رئیس کنفرانس دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان دبیرخانه دائمی همایش - دانشگاه فنی و حرفه ای، تبریز-دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک کشوری بهمن 1397