آقای دکتر غلامرضا کیانی

دکتر غلامرضا کیانی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر غلامرضا کیانی

Dr. Gholamreza Kiani

ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا کیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان دبیرخانه دائمی همایش - دانشگاه فنی و حرفه ای، تبریز-دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک کشوری بهمن 1397