آقای مهدی احمدی اوچبلاغ

مهدی احمدی اوچبلاغ مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل

آقای مهدی احمدی اوچبلاغ

Mehdi Ahmadi Ochbalagh

مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی احمدی اوچبلاغ در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397