آقای بهروز محبی صمیمی

بهروز محبی صمیمی مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل

آقای بهروز محبی صمیمی

Behrooz Mohebi Samimi

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهروز محبی صمیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397