آقای اصغر منافزاده

اصغر منافزاده رئیس اداره کار و تعاون و امور اجتماعی شهرستان اردبیل

آقای اصغر منافزاده

Asghar Manafzadeh

رئیس اداره کار و تعاون و امور اجتماعی شهرستان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اصغر منافزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397