آقای دکتر حکمت محمدزاده

دکتر حکمت محمدزاده دکتری کامپیوتر از دانشگاه دولتی قاضی آنکارا

آقای دکتر حکمت محمدزاده

Dr. Hekmat Mohammadzade

دکتری کامپیوتر از دانشگاه دولتی قاضی آنکارا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حکمت محمدزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397