آقای دکتر محمد رحیمی

دکتر محمد رحیمی مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران

آقای دکتر محمد رحیمی

Dr. Mohammad Rahimi

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رحیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397