آقای سید مجتبی عبدی

سید مجتبی عبدی معاونت مالی و اداری کل زندانهای استان اردبیل

آقای سید مجتبی عبدی

Seyed Mojtaba Abdi

معاونت مالی و اداری کل زندانهای استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید مجتبی عبدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل، اردبیل بهمن 1397