آقای دکتر حمزه شکیب

دکتر حمزه شکیب عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حمزه شکیب

Dr. Hamzeh Shakib

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمزه شکیب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرنشریه مهندسی سازه و ساخت
هیات تحریریهنشریه مهندسی سازه و ساخت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله های واقعی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 4
2 تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی قاب های فولادی با مهاربندهای کمانش تاب برون محور تحت رکوردهای نزدیگ گسل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
3 تحلیل هزینه فایده ی ساخت و بازسازی قاب های فولادی مهاربندی شده دارای میان قاب با استفاده از منحنی های شکنندگی خسارت لرزه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach for Seismic Design of the Asymmetric Shear Wall Concrete Buildings Located Within Near-Fault Ground Motions (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بنایی در بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
3 ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای بنایی با استفاده از روشهای تجویزی و عملکردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 ارزیابی رفتار سازه های ساختمانی تحت رکورد زلزله سرپل ذهاب، کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
5 ارزیابی رفتار لرزه‎ای تونلهای با پوشش بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
6 ارزیابی روش بارافزون با توزیع بار آیین نامه ای در تحلیل ساختمان های بلندمرتبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
7 ارزیابی روشهای تحلیل دینامیکی تونلهای شهری با مقطع دایرهای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی ساختمان های فولادی با سیستم لوله ای برای مقاومت در برابر فروریزش پیشرونده طبق آیین نامه DOD (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
9 ارزیابی شش مولفه‌ای رکورد زلزله‌های نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های لوله مهاربندی و شبکه قطری در ساختمان های بلند مرتبه فولادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
11 ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی عملکرد لرزهای ساختمان بلند با سیستم مهار بازویی و خرپای کمربندی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
13 ارزیابی فنی اقتصادی قابهای خمشی فولادی در سطوح عملکردی متفاوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 ارزیابی لرزه ای پل چهاردهانه فولادی با درنظر گرفتن اثراندرکنش خاک - سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
15 ارزیابی لرزهای ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی با سیستم مهاربندی کمانشتاب و قاب خمشی تحت اثر زلزلهها با سطوح خطر متفاوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 الگوی ارتجاعی خمیری با سطح تسلیم چندگانه و سخت شوندگی حرکتی پراگر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی آزمایشگاهی روشهای بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی ابعاد مختلف حادثه ورود آب کانال سیل برگردان غرب به خط چهار مترو تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
19 بررسی اثرات ناشی از احداث شمعهای درجا کوبیده شده با زوایه متغیر برپایداری شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
20 بررسی انواع رکوردهای نزدیک گسل شامل رکوردهای واقعی، مصنوعی و مدلهای پالسگونه جایگزین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی انواع سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
22 بررسی تاثیر ابعاد و نحوه اتصال سخت کننده ها بر روی ظرفیت زاویه دوران تیرهای پیوند قوطی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
23 بررسی تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر عمکرد لرزه ای تونل در محیط های مختلف ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
24 بررسی تاخیر برشی در ساختمان های بلند باسیستم سازه ای لوله ای بر اساس اهداف عملکردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 بررسی تحلیلی سازه های قابی با دیوارهای برشی با جایگاه متغیر (Staggered Shear Wall) از روش المان های محدود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
26 بررسی دامنه کاربرد روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در طراحی بر مبنای عملکرد مخازن هوایی فولادی آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
27 بررسی رفتار دیواره های برشی فولادی با اشکال هندسی مختلف بازشو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
28 بررسی رفتار قاب های مهاربندی شده برون محور تحت تاثیر رکوردهای دور و نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
29 بررسی رفتارلرزه ای و ضریب رفتار مخازن هوایی آب با درنظرگرفتن اثراندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
30 بررسی رفتارلوله های مدفون درخاک تحت بارگذاری ناشی ازانفجار سطحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی روش های تولید مؤلفه های دورانی زلزله و ارزیابی اثر آنها بر رفتار سازه ها (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
32 بررسی ضوابط استاندارد 2800 در مورد دیافراگم انعطاف پذیر طاق ضربی با استناد به مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
33 بررسی عددی رفتارلوله های مدفون تحت اثرحرکات گسل نرمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی مکانیزم های فروریزش ساختمان بلند فولادی تحت اثر تحریکات زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
35 بررسی و انتخاب معیار شدت لرزه ای مناسب برای سازه های دارای نامنظمی در ارتفاع با هدف کاهش وابستگی پاسخ به انتخاب رکوردهای زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
36 بهبود عملکرد لرزه ای پل های موجود با استفاده از میراگرهای ویسکوز تحت رکوردهای نزدیک گسل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
37 پایش سلامت پایه های فولادی پلها با نشانه آسیب جدید براساس تبدیل موجک پیوسته و ضریب حاصل ضرب گشتاور پیرسون (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
38 پیشنهاد روش مدلسازی برای انجام تحلیل های غیرخطی در ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای بنایی غیر مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 پیشنهاد روشی برای ارزیابی کیفی آسیبپذیری ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
40 تحلیل اندرکنش خاک و سازه درپل بتنی سهدهانه با استفاده ازتقابل دو کد flac,SAP2000 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
41 تحلیل سیستم لوله مدفون-خاک-ماده منفجره به روش مجزا و کاملا همبسته SPH-FEM (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 تحلیل غیر خطی هندسی دینامیکی پوسته های انحنادار با استفاده از اجزای خمیده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 تحلیل مخزن هوایی تحت مولفه های پیچشی زلزله مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 کمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 لحاظ نمودن اثر اندر کنشخاک- سازه در تحلیل دینامیکی طیفی ساختمان ها در ایین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
46 مدیریت بحران در پایتخت (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
47 مطالعه عددی پاسخ مخازن زمینی فولادی با حرکت گهواره ی آزاد تحت اثر تحریک افقی زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
48 مقایسه تأثیری مرزهای جانبی در تحلیل دینامیکی تونل با سطح مقطع دایره ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
49 مقایسه روشهای ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمانهای بنایی غیرمسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
50 مقایسه ی عملکرد لرزه ای سیستم های قاب خمشی ویژه و لوله قابی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)