آقای اسکندر رحیمی

اسکندر رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

آقای اسکندر رحیمی

Eskandar Rahimi

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اسکندر رحیمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1(عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت مولکول چسبان بین سلولی در مردان سالمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 17-9 سال شهرستان اقلید شهر سده و مقایسه آن با نورم استانی و ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تآثیر 12 هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با مصرف مکمل امگا 3 برمیزان تغییرات سطوح سرمی هورمون های گرلین و لپتین در زنان فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 تاثیر 12 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیب دو نوع تمرین بر میزان قند خون و عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات پروتئین واکنش دهنده C در زنان بیمار قلبی و عروقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تغییرات شاخص های التهابی پس از 12 هفته تمرین هوازی در زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 مقایسه ساختار آناتومیکی و عملکردی قلب در ورزشکاران و ورزش رهایان قدرتی و ×استقامتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 مقایسه ساختار آناتومیکی و عملکردی قلب در ورزشکاران و ورزش رهایان قدرتی و استقامتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی