آقای سید علی حسینی

سید علی حسینی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

آقای سید علی حسینی

Seyed Ali Hosseini

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید علی حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فعالیت بدنی و هورمون‪ها