آقای دکتر عبدالرضا بازدار

دکتر عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

آقای دکتر عبدالرضا بازدار

Dr. Abdolreza Bazdar

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا بازدار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از آب در زراعت گندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
2 بررسی و تحلیل بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب در زراعت گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
3 تحلیل و مطالعه تغییر اقلیم و تاثیر آن روی تنوع زیستی مطالعه موردی دهلران (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
4 عوامل مؤثر برتدوین استراتژی مدیریت آب وخاک درشبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان و ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
5 مدیریت آبیاری گندم در راستای توسعه کشاورزی پایه دار) مطالعه موردی شهرستان دهلران (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست