آقای دکتر عبدالرضا بازدار

دکتر عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

آقای دکتر عبدالرضا بازدار

Dr. Abdolreza Bazdar

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا بازدار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397