آقای پروفسور وان هامیدون بدرالزمان

پروفسور وان هامیدون بدرالزمان پروفسور دانشگاه  Kebangsaan مالزی

آقای پروفسور وان هامیدون بدرالزمان

Prof. Wan Hamidon Badaruzzaman

پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور وان هامیدون بدرالزمان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تعامل سازه و خاک