خانم مهندس ساناز مولایی زاده

مهندس ساناز مولایی زاده مدرس دانشگاه در رشته معماری

خانم مهندس ساناز مولایی زاده

Sanaz Molayee Zade

مدرس دانشگاه در رشته معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس ساناز مولایی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه معماری شناسی