آقای دکتر محمود کیوان آرا

دکتر محمود کیوان آرا

آقای دکتر محمود کیوان آرا

Dr. Mahmoud Keyvan Ara

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود کیوان آرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مدیریت اطلاعات سلامت