آقای دکتر محمود کیوان آرا

دکتر محمود کیوان آرا

آقای دکتر محمود کیوان آرا

Dr. Mahmoud Keyvan Ara

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود کیوان آرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مدیریت اطلاعات سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 زیرساخت ها و اقدامات لازم به موازات اصلاح تعرفه های خدمات پزشکی برای بهبود عملکرد نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمادگی نظام سلامت در اپیدمی بیماری شیگلا در اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 الگوی ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 بررسی نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب ویژگیهای فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی
4 تاثیر ادراک خطر بلایا در ارتقاء تاب آوری از بعد مشارکت سازمان های جامعه محور و دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
5 تدوین الگوی سیستم ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 مکانیسم مدیریت جامعه محور خطر بلایا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی