خانم راحله سموعی

راحله سموعی

خانم راحله سموعی

Rahele Samayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم راحله سموعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله مدیریت اطلاعات سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی روش micbt بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی اساسی در زنان بازمانده تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 بررسی عوامل محرک و بازدارنده مصرف موادمخدر برحسب مصاحبه با اساتید مسئولان نوجوانان و جوانان شهراصفهان درسال 1388 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
3 بررسی نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب ویژگیهای فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی
4 پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجانی در مدیران بحران وزارت راه و شهرسازی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
5 تبیین دیدگاه صاحب نظران مجله های علمی پژوهشی ایرانی حوزه سلامت درباره فرایند داوری (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
6 درس آموخته های برگزاری دوره آموزش حمایت روانی در طرح مدرسه آماده شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
7 درس آموخته های برگزاری دوره آموزش حمایت روانی در طرح مدرسه آماده شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 زنان در بلایا: توانمند یا آسیب پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
9 مطالعه کیفی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجله های علمی پژوهشی حوزه سلامت (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
10 نقش بازاریابی اجتماعی در پیشگیری و کنترل چاقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
11 نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در نظام سلامت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش