آقای دکتر عبداله صلواتی

دکتر عبداله صلواتی

آقای دکتر عبداله صلواتی

Dr. Abdolah Salavati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبداله صلواتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بسامد مدلهای وحدت و کثرت نوعی انسان در نگرشوجودی فیض کاشانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی و نقد دو مانع دگرگرایی خدا در فلسفه صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
3 کثرت نوعی انسان نزد فیض کاشانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 1، شماره: 1
4 معناشناسی و هستی شناسی ملایکه در فلسفه صدرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 1
5 نقد و بررسی نسبی گرایی اخلاقی از منظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 6، شماره: 16
6 یقین به مثابه ظهور وجود در فلسفه صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تربیتی معاد باوری در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
2 جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
3 مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی (دریافت مقاله) همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی
4 نقش خیال در اخلاق با تاکید بر تعالیم اهل بیت (علیهم السلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی