آقای دکتر حبیب الله پیرنژاد

دکتر حبیب الله پیرنژاد دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آقای دکتر حبیب الله پیرنژاد

Dr. Habibollah Pirnejad

دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب الله پیرنژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت