آقای دکتر سید محسن حسینی

دکتر سید محسن حسینی استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر سید محسن حسینی

Dr. Seyed Mohsen Hosseini

استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محسن حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت