خانم دکتر سعیده کتابی

دکتر سعیده کتابی دانشیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان

خانم دکتر سعیده کتابی

Dr. Sayeedeh Ketabi

دانشیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سعیده کتابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت