خانم دکتر سعیده کتابی

دکتر سعیده کتابی دانشیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان

خانم دکتر سعیده کتابی

Dr. Sayeedeh Ketabi

دانشیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سعیده کتابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
2 سنجش کارایی تولید و رتبه بندی محصولات یک واحد صنعتی با روش تحلیل پوششی داده ها در حالت قطعی و بازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی جهت ارتقای وفاداری الکترونیک در بین مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق با استفاده از تکنیکهای AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
2 ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان سنگ آهن درشرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده ازرویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
4 ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا درشهر اصفهان با استفاده از FTOPSIS,DEA,FAHP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور تخصیص بهینه ی بودجه با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی:شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
6 ارایه یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده (مطالعه موردی: شرکت سازنده سازه های فلزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
7 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش تحلیل( Data Envelopment analysis-DEA) is ess. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از مدل متمرکز بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 ارزیابی وانتخاب بهترین تامین کننده با استفاده از ترکیب روش اصلاح شده دلفی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وتحلیل پوششی داده ها: مطالعه موردی درکارخانه آجرقپانچی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
11 ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان در شبکه زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
12 ارزیابی وفاداری مشتریان منتخب بانک رفاه باکمک DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
13 استفاده از روش تلفیق کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد استراتژیکی مدیران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 افزایش رضایت مشتریان بکمک تا یک مدل تلفیقی کانو و برنامه ریزی آرمانی مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 انتخاب سبد بهینه تحقیق و توسعه (R&D) با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و تئوری احتمال کیفی - صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
16 بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت بر خود برسطح نوآوری دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
17 برنامه ریزی اتاق های عمل با استفاده از استراتژی بلوکه اصلاحی با در نظر گرفتن منابع پایین دستی مطالعه موردی: بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 برنامه ریزی تولیدمحصولات اصلی پالایشگاه اصفهان به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 برنامه ریزی جراحیها درشرایط عدم اطمینان ازطریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 برنامه ریزی و تخصیص بلوک های جراحی بخش اتاق عمل بیمارستان الزهرا (س) اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 بهینه سازی همزمان قیمت و مدت ضمانت برای محصولات یک خانواده از محصولات سفارشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 تحلیل یکپارچه زمان بندی هفتگی کار جراحان و زمان بندی اعمال جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده های متمرکز(مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 تخصیص منابع و ارزیابی کارایی آزمایشگاه های تشخیص طبی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
25 تعیین همزمان قیمت و مدت ضمانت زیر سیستم های خانواده ای از محصولات چیدمان پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 تنظیم جیره غذایی بهینه بلدرچین ژاپنی، با رهیافت مدل برنامه ریزی خطی کلاسیک و فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 توسعه مدلی برای مدیریت در آمد در هتل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 توسعه و حل مدل تلفیقی برای تعیین آمیخته بهینه جراحی ها و تخصیص ظرفیت سرویس های جراحی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
29 رتبه بندی مجموعه پارتو با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
30 رتبه بندی واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
31 عنوان ارزیابی عملکرد کتابخانه های عمومی استانهای ایران توسط تکنیکت تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 مدلی یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان و تصمیمات خرید در یک شبکه زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
33 مساله زمانبندی اتاق های جراحی با رویکرد بیشینه سازی ترجیحات پزشکان و مدیریت بیمارستان مطالعه موردی: بیمارستان سعدی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
34 مسئله زمان بندی پروژه با توابع کلی برای هزینه های زمان شروع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
35 مسئله زمان‌بندی اعمال جراحی در بیمارستانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
36 مسیله مسیر یابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
37 یک مدل کنترل موجودی برای بانک خون بیمارستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران