آقای دکتر سعید کریمی

دکتر سعید کریمی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر سعید کریمی

Dr. Sayeed Karimi

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید کریمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت