آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان

دکتر محمدحسین یارمحمدیان استاد مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان

Dr. Mohammad Hossein Yarmohammadian

استاد مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت