آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان

دکتر محمدحسین یارمحمدیان استاد مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان

Dr. Mohammad Hossein Yarmohammadian

استاد مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین یارمحمدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه بااستفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
2 ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر برنامه های درسی پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
3 ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه ارتباط کارآمد ادراک شده بین دانش آموز و معلم درمدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
4 ارزشیابی محتوای کتاب زبان فارسی (1)پایه ی اول متوسطه از نظر دبیران شهرستان مبارکه (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 23
5 ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفهای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
6 ارزیابی توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره گیری از الگوی سرآمدی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 21
7 Investigating the Environmental Skill, Attitude, and Knowledge of Bojnourd Islamic Azad University Students (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
8 Proper Distribution of Specialist Physicians: A Strategy Towards Realizing Justice and Equity in Access to Health Care Services (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره وسازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دان شآموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
10 تجارب زنان مدیر از رهبری در آموزش عالی ،یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 22
11 تعیین الزامات بر اساس مبانی نظری در زیر نظام های شش گانه سند تحول بنیادین تربیت معلم و تأمین منابع انسانی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
12 رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 87-1386 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 21
13 شناسایی شایستگیهای محوری درآموزش مهندسی فناوری اطلاعات ازدیدگاه اعضای هیئت علمی و کارفرمایان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
14 مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
15 مطالعه تطبیقی بین المللی کردن برنامه های درسی آموزش عالی در چند کشور جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
16 نقد و بررسی عناصر برنامه ی درسی در رویکردهای پیشرفت گرا و محافظه کار تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of ICTs in teaching and Learning at University Level: The case of khorasegan azad university (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 اشتغال زنان درایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
3 بازنمایی الگوهای برنامه ریزی درسی مروج مهارت مقابله با تبلیغات، تجمل گرایی و مدگرایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
4 بررسی خط مشی هاوسیاست گذاریهای آمایش آموزش عالی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
5 بررسی رابطه بهره وری منابع انسانی و برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
6 بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر یاسوج درسال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی رویکردها و نظریات اخلاق زیستی در آموزش زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
8 بررسی مدلهای طراحی آموزشی مبتنی بر شناخت گرایی جهت کاربست در یادگیریالکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 بررسی مفاهیم کارآفرینی و چشم انداز این بحث در جامعه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
10 برنامه درسی زرشک پلو مدار در دوره ابتدایی از پخت تا مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
11 برنامه ریزی ناحیهای گامی به سوی عدم تمرکز در فرایند سیاستگذاری آموزشی و درسی ایران (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
12 تحقیق در عملیات در حوزه مدیریت سازمان های سرآمد با رویکرد مدل FMEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 تحلیل کیفی برنامه استراتژیک دانشگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
14 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم براساس شاخص (مؤلفه) های چند فرهنگی مستخرج از اسناد بالا دستی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
15 جایگاه تعلیم و تربیت در فلسفه تربیتی پراگماتیسم؛ با تاکید بر عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 دلایل و ضرورت توسعه علوم میان رشته ای در نظام آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
17 ریشه یابی موانع برنامه ریزی خلاقانه در جهت افزایش کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
18 زنان، مدیریت و رهبری (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
19 ظهور دانشگاه کارآفرینی و چالش های موجود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
20 فرهنگ کارآفرینی سازمانی و بررسی آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
21 کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
22 مکانیسم مدیریت جامعه محور خطر بلایا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
23 نقدوبررسی عناصربرنامه ی درسی دررویکردهای پیشرفت گرا و محافظه کار تربیت شهروندی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
24 نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
25 نقش مدیریت سیستم یکپارچه در ارزیابی کیفیت سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
26 نقش نظام آموزش عالی کشوردرتوسعه عدالت آموزشی: رویکردی نوین به آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
27 وضعیت یادگیری(فردی،گروهی و سازمانی) کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم