خانم دکتر زهره هراتیان

دکتر زهره هراتیان مدیرعامل ایفمارک - رئیس و بنیانگذار کنگره فوتبال کلینیک

خانم دکتر زهره هراتیان

Dr. Zohreh Haratian

مدیرعامل ایفمارک - رئیس و بنیانگذار کنگره فوتبال کلینیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهره هراتیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک ایفمارک، تهران-موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین آذر 1397