آقای دکتر کیوان ملا نوروزی

دکتر کیوان ملا نوروزی استادیار دانشگاه آزاداسلامی تهران

آقای دکتر کیوان ملا نوروزی

Dr. Keyvan Molanourozi

استادیار دانشگاه آزاداسلامی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیوان ملا نوروزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ، دی 1348