خانم دکتر آزاده حکاک زاده

دکتر آزاده حکاک زاده

خانم دکتر آزاده حکاک زاده

Dr. Azadeh Hakakzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آزاده حکاک زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک ایفمارک، تهران-موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین آذر 1397