آقای دکتر مجید زندی

دکتر مجید زندی دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر

آقای دکتر مجید زندی

Dr. Majid Zandi

دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید زندی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه شهید بهشتی، تهران اسفند 1397