آقای غلامعباس بارانی

غلامعباس بارانی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای غلامعباس بارانی

Gholam Abbas Barani

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامعباس بارانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی