آقای محمدآقا بلوری زاده

محمدآقا بلوری زاده استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

آقای محمدآقا بلوری زاده

Mohammad Agha Bolori Zadeh

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدآقا بلوری زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی