آقای سهراب حجام

سهراب حجام دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

آقای سهراب حجام

Sohrab Hejam

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سهراب حجام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی