آقای احمد ابو محبوب

احمد ابو محبوب استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

آقای احمد ابو محبوب

Ahmad Abo Mahboub

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احمد ابو محبوب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی