خانم سهیلا موسوی سیرجانی

سهیلا موسوی سیرجانی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

خانم سهیلا موسوی سیرجانی

Soheila Mosavi Sirjani

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سهیلا موسوی سیرجانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی