آقای دکتر علی اله بداشتی

دکتر علی اله بداشتی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر علی اله بداشتی

Dr. Ali alah Bedashti

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اله بداشتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الحاد جدید: چیستی، بنیان ها، و زمینه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
2 مقایسه مبانی معرفت شناسانه و روش شناسانه قاضی عبدالجبار معتزلی و قاضی ابوبکر باقلانی در معرفت دینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
3 من عرف نفسه فقد عرف ربه بررسی و تحلیل حدیث تلازم معرفت نفس و معرفت رب ازدیدگاه عالمان شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 1