خانم بانو کریمی

بانو کریمی استاد - دانشگاه تهران

خانم بانو کریمی

Bano Karimi

استاد - دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم بانو کریمی در مجلات و ژورنالها