آقای دکتر سید داوود اشرفی

دکتر سید داوود اشرفی استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

آقای دکتر سید داوود اشرفی

Dr. Seyed Davoud Ashrafi

استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید داوود اشرفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین