آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان

دکتر شهیاد آذری حمیدیان مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان

Dr. Shahyad Azari Hamidian

مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین