آقای دکتر داوود افشاری

دکتر داوود افشاری استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آقای دکتر داوود افشاری

Dr. Davood Afshari

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.