آقای دکتر عنایت الله همائی راد

دکتر عنایت الله همائی راد استاد مرکز تحقیقات جاده طوفان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

آقای دکتر عنایت الله همائی راد

Dr. Enayatollah Homaie Rad

استاد مرکز تحقیقات جاده طوفان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عنایت الله همائی راد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین