آقای دکتر علی شیرخانی

دکتر علی شیرخانی دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

آقای دکتر علی شیرخانی

Dr. Ali Shirkhani

دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شیرخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه سپهر سیاست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Study of planting date on chorophyll content index and forage yield of sweet corn hybrids as second crop in moderate regions of Kermanshah (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
2 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) و شبدر ایرانی Trifolium respinatum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 بررسی اثر تاریخ کشت تاخیری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید متوسط رس ذرت در مناطق معتدل استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
4 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای ارقام کلزا و آفتابگردان بر جوانه زنی گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر محتوای نسبی آب برگ، درصد کربوهیدرات، پروتئین، چربی و وزن هکتولیتر دانه ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
6 بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد بیولوژیک ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و صفات مهم ذرت سینگل کراس 704 در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
8 بررسی ارتفاع تابلال و ارتفاع بوته درهیبریدهای جدید ذرت زودرس درتاریخ کشت های تاخیری درشرایط معتدله استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 بررسی برخی صفات ارقام جدید ذرت دانه ای در تاریخ های مختلف کاشت در مناطق معتدل استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 بررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی خواص آللوپاتیکی کلزا (Brassica napus L.) در کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ای ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی روند پر شدن دانه ارقام نخود در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 بررسی شاخص های فیزیولوژیک رشد تحت تاثیر تاریخ کاشت در کشت تابستانه آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
14 بررسی مقایسه ای مبانی فکری گفتمان بهار با گفتمان معیار انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
15 بررسی و برآورد پتانسیل عملکرد ذرت دانه ای قبل از برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 تعیین اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرفی بر شاخص سطح برگ، شاخص مقدار کلروفیل و راندمان کوانتومی فتوسیستم II ذرت دانه ای 704 در شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی