آقای یاسر شریفی

یاسر شریفی

آقای یاسر شریفی

Yaser Sharifi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یاسر شریفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه سپهر سیاست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibiotics and heavy metals resistance patterns of Enterococcus faecalis and faecium bacteria isolated from the human and the livestock sources (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
2 ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت و خیز اعضاء خمشی بتن مسلح مقاوم شده با الیاف پلیمری (FRP) (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 2
3 ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 1
4 Biodegradation of glyphosate herbicide by Salinicoccus spp isolated from Qom Hoze-soltan lake, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ستون های جدار نازک بتنی پیش تنیده جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
2 اثر جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
3 اثرافزایش میکروسیلیس برخواص مکانیکی بتن خودمتراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
4 اثرجایگزینی ماسه با شیشه ضایعاتی برکارایی بتن خودمتراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
5 اثرجایگزینی میکروسیلیس با سرباره مس برمقاومت خمشی بتن خودمتراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
6 ارائه روشی جهت محاسبه مقایسه و خیز اعضاء خمشی بتن مسلح مقاوم شده با الیاف پلیمری (FRP) (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
7 ارائه یک مدل ساده جهت تخمین ظرفیت خمشی باقیمانده مقاطع تیرهای I-شکل تحت اثر کاهش غیریکنواخت ضخامت در اثر خوردگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
8 ارائه یک مدل نرم افزاری جهت وانمودسازی جانمایی و طراحی علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
9 ارایه یک مدل جدید برای برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از روش اقتصادسنجی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
10 ارزیابی جمع شدگی در بتن مسلح شده با الیاف های مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
11 ارزیابی دوام و نمودار تنش-کرنش بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی تحت حرارت بالا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
12 ارزیابی سیستم اتوبوسرانی کلانشهر کرج از دیدگاه شاخص های عملکردی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 ارزیابی مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح لاغر با استفاده از Spss (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از Spss (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
15 ارزیابی مقاومت در برابر پوسته شدن سطح بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 استفاده از ضایعات کارخانجات کاشی به عنوان جایگزین سیمان بر پایه ملات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فولاد کششی بر شکل پذیری تیرهای بتن مسلح با بتن خود متراکم (SCC) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثر تنش تسلیم در کمانش اعوجاجی تیرهای I- شکل با سوراخ دایره ای پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
19 بررسی اثر فاصله تکیه گاههای جانبی در کمانش اعوجاجی تیرهای I شکل با جان لاغر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
20 بررسی اثر نانو سرباره مس، بر مقاومت حرارتی بتن بر پایه ملات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
21 بررسی اثرتنش تسلیم در کمانش اعوجاجی تیرهای I شکل با جان لاغر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
22 بررسی استفاده از دانش زیست محیطی در تبلیغات ظروف یکبار مصرف گیاهی، بر تمایل به خرید این محصولات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
23 بررسی پارامترهای موثر در طراحی تیرهای عمیق بتنی مسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
24 بررسی تاثیر استفاده از پیام های دینی در تبلیغات ظروف یکبار مصرف گیاهی، بر تمایل به خرید این محصولات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
25 بررسی تاثیر درجه حرارت بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
26 بررسی تغییر شکل جانبی در کمانش اعوجاجی تیرهای I- شکل با سوراخ دایره ای پیوسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
27 بررسی جایگزینی جزیی از سیمان با نانو ذرات سرباره مس بر مقاومت مکانیکی و جذب آب ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
28 بررسی خواص بتن خودتراکم با جایگزینی سیمان با سرباره مس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
29 بررسی خواص رئولوژی و مقاومت دونیمشدگی بتن خودتراکم با جایگزین کردن سیمان با شیشه آسیاب شده (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
30 بررسی دوام و مقاومت بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی تحت حرارت بالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
31 بررسی رفتار خمشی ستونهای بتن آرمه دایره ای مقاوم سازی شده با ژاکت فلزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
32 بررسی رفتار خمشی ستونهای بتن آرمه دایره ای مقاوم سازی شده با ژاکت فلزی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
33 بررسی رفتار کمانش جانبی اعوجاجی غیرالاستیک تیرهای IPE در حرارت های بالا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
34 بررسی رفتار کمانش جانبی اعوجاجی غیرالاستیک در تیرهای IPE (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
35 بررسی روابط ارایه شده تعیین ظرفیت باربری محوری ستون های کوتاه دایره ای شکل فلزی حاوی بتن (CCFST) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
36 بررسی زمان گیرش و مقاومت فشاری بتن های خود تراکم حاوی سرباره مس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی شکل پذیری ستون های بتن آرمه دایره ای مقاوم سازی شده با ژاکت فلزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
38 بررسی شکل پذیری ستونهای بتن آرمه دایره ای مقاوم سازی شده با ژاکت فلزی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
39 بررسی عملکرد فیلترهای مصنوعی زهکش زیرزمینی در شبکه R2 هندیجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
40 بررسی کمانش پیچشی- اعوجاجی در تیرهای لانه زنبوری (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
41 بررسی مقاومت اسیدی بتن بر پایه ملات با استفاده از ضایعات کارخانجات کاشی به عنوان جایگزین مواد سیمانی. (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 بررسی و رتبه بندی عوامل موثربرکاهش سوانح دریایی درشناورهای سنتی بااستفاده ازتکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
43 بررسی واکنش های قلیایی-سیلیسی بتن خودتراکم حاوی شیشه ضایعاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 به کارگیری شبکه های عصبی به منظور برآورد مقاومت کششی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
45 پاسخ دینامیکی سازه های بلندبا سیستم ترکیبی هسته مرکزی مهاربازویی و کمربندخرپایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تاثیر افزایش فولاد فشاری بر شکل پذیری و ظرفیت چرخشی تیرهای بتن مسلح با مقاومت زیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 تاثیر افزایش فولاد فشاری در بار نهایی و سرویس تیرهای بتن مسلح دارای بتن مقاومت زیاد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تاثیر افزایش فولاد کششی بر میزان جذب و شکل پذیری انرژی، در تیرهای ساخته شده از بتن خود متراکم (SCC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
49 تاثیر جایگزینی سیمان با پودر سرباره مس بر خواص بتن خود تراکم تازه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
50 تاثیر شکل خوردگی حفره ای در مقاومت نهایی ورق های تحت تنش فشاری تک محوره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 تاثیر فولاد کششی بررفتار، شرایط سرویس و نهایی تیرهای بتن مسلح با بتن (SCC) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
52 تاثیر میکروسیلیس و پودرسنگ برخواص بتن خودتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
53 تاثیرشیشه ضایعاتی برخواص مکانیکی بتن خودمتراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
54 تحلیل غیرخطی المان محدود تیرهای بتن مسلح مقاوم شده با ورق های FRP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح خرپاهای فضاکار با درنظر گرفتن کمانش اعضا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
56 تعیین موقعیت بهینه مهاربازوها و کمربند های خرپایی در سازه های بلند با سیستم ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 خواص رئولوژی بتن خودتراکم با جایگزینی ریزدانه با سرباره مس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
58 خواص رئولوژی بتن خودتراکم با جایگزینی سنگدانه ( درشتدانه و ریزدانه) با سرباره مس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
59 رابطه پیشنهادی ظرفیت باربری فشاری محوری ستون های فلزی دایره ای پرشده با بتن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 قابلیت اطمینان لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه ، طراحی شده براساس ویرایش های سوم وچهارم استاندارد 2800 در قالب عملکردی آیین نامه FEMA-350 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 کارایی ورئولوژی بتن خودتراکم با جایگزینی سیمان با سرباره مس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
62 گردشگری روستایی بررسی قابلیت ها و تنگناهای گردشگری روستایی در شهرستان اقلید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
63 محاسبه دوران پلاستیک در تیرهای بتن مسلح با بتن خود متراکم (SCC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
64 محاسبه ممان و انحناء در تیرهای بتن مسلح با بتن خود متراکم (SCC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
65 مطالعه تطبیقی رقابت پذیری و جذابیت بنادر سوخترسانی در تنگه هرمز، مطالعه موردی بنادر خلیج فارس و فجیره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
66 معادل سازی خوردگی حفره ای با کاهش یکنواخت ضخامت جان تیرورق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مقاومت بتن خودتراکم حاوی مس باره آسیاب شده جایگزین سیمان در درجه حرارت های بالا (کد E) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
68 مقایسه آئین نامه‌ائی وآزمایشگاهی شکل پذیری اعضاء خمشی پر آرمه بتن با مقاومت زیاد(HSC) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مقایسه تغییر مکان نسبی طبقات یک ساختمان بلند مرتبه فولادی با سیستم های بار بر جانبی مختلف به روش تحلیل دینامیکی طیفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری