آقای مهندس جلال الدین صادقی

مهندس جلال الدین صادقی رییس جهاددانشگاهی واحد استان خراسان جنوبی

آقای مهندس جلال الدین صادقی

jalaledin Sadeghi

رییس جهاددانشگاهی واحد استان خراسان جنوبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس جلال الدین صادقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ، دی 1348