آقای محمد رستم پور

محمد رستم پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

آقای محمد رستم پور

Mohammad Rostampour

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد رستم پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده آذر 1397