آقای دکتر حسین امیرآبادی

دکتر حسین امیرآبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

آقای دکتر حسین امیرآبادی

Dr. Hosein Amirabadi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین امیرآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده آذر 1397